Lassana.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

PRIVACYVERKLARING VAN LASSANA SCHOONHEIDSSALON 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lassana verwerkt van haar klanten. 

Indien je klant wordt van Lassana, of om een andere reden persoonsgegevens aan Lassana verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Lassana Schoonheidssalon, Olaertsduynstraat 6,  KVK:  27278308
De salon is bereikbaar via info@lassana.nl of 0654302146

 

2. Welke gegevens verwerkt Lassana en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer,  e-mailadres,  

  1. d)Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier 
  2. e)Voor– en na foto’s. Lassana verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
  3. a)Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
    b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Lassana;
    c) Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. 
  4. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid en haren worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 E-mail berichtgeving:
Lassana gebruikt je naam en e-mailadres om een e-mail en/of nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Lassana te kunnen verstrekken.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

 

 3. Bewaartermijnen
Lassana verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

 4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Lassana passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  

 

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragenklachten
5.1 Via de eigenaresse van Lassana kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Lassana zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Lassana je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Lassana via info@lassana.nl of 065430214  

 

 6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je, om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.  

Afspraak maken

Maak een afspraak